Průběžná údržba památek

Památky umístěné v exteriéru, především sochy, kříže, kašny atd., jsou ohroženy agresivním prostředím. Vedle kyselých dešťů, které vymývají konzervační prostředky použité při restaurování, jsou napadány zejména v zastíněných polohách mechy a lišejníky, rozrušujícími povrch kamene.

Po ukončení restaurátorských prací proto navrhujeme investorům příslušný režim údržby.

Přibližně po pěti až sedmi letech od posledního restaurátorského zásahu doporučujeme provést základní konzervační práce, které spočívají v umytí tlakovou vodou a podle okolností chemickém zpevnění povrchu objektu a jeho hydrofobizaci, případně další odborné zásahy. Tento postup obvykle vyžaduje pouze zlomek nákladů, potřebných k celkovému restaurování památky dlouhodobě neudržované, a tedy poškozené ve větším rozsahu.

Jako příklad průběžné údržby uvádíme kašnu Parnas na Zelném trhu v Brně. Nákladem Magistrátu města Brna tuto významnou památku restaurovala naše firma v roce 1995. V roce 2002 jsme provedli udržovací práce a rekonzervaci objektu. Stav před a po zásahu přibližuje fotodokumentace.

Před zásahem

Po zásahu