PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ FIRMY (VÝBĚR)

Uměleckohistorické studie

 • Kladivová J., Kořeny obrazové tvorby ak. malíře Aloise Moravce.
  In: Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory.
  Kašperské Hory 1980, s. 193-203.
 • Severinová J., Jakub Obrovský, výběr z tvorby.
  Hodonín - Brno - Praha 1982.
 • Bartůšková S. - Severinová J. - Valčáková P., Jakub Obrovský
  Brno 1999.
 • Severinová J. - Severin K., Kaple sv. Norberta v Ochozi u Brna.
  In: Bibliotheca Strahoviensis 4-5, 2001, s. 263-268.
 • Severinová J. - Severin K., Královská kaple v Brně.
  Brno v minulosti a dnes 19, 2006, s. 295-350.
 • Severinová J. - Severin K., Oprava starobrněnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie v letech 1885-1903.
  Památková péče na Moravě 11, 2006, s. 79-96.
 • Severinová J. - Severin K., Světelský oltář v letech 1852 - 2007 / Der Zwettler Altar in den Jahren 1852 - 2007.
  Světelský oltář v kontextu pozdně gotického umění střední Evropy / Zwettler Altar im kontext der spätgotischen Kunst Mitteleuropas. Brno - Mikulov 2008, s. 37 - 44.
 • Severinová J. - Severin K., Příběh renesanční židle. Brno 2010.
 • Severinová J., Restaurování výmalby poutního kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži.
  In: Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Luže 2011, s. 18 – 20.
 • Severinová J. - Severin K., Vincenc Pilz a Světelský oltář v Adamově - Vincenz Pilz und der Zwettler Altar in Adamov. In: Sborník z konference / Sammelband aus der Konferenz Vincenz Pilz. Varnsdorf 2017, s. 56 - 68.

Historické studie

 • Severin K., Trstenickou stezkou cestou necestou. (K vývoji názorů na průběh středověké komunikace).
  Pomezí Čech a Moravy 4, 2000, s. 353-388.
 • Severin K., Metodika hledání středověkých cest.
  In: Staré stezky 6, 2001, s. 7-21.
 • Severin K., K metodice studia úvozových cest.
  In: Staré stezky 6, 2001, s. 22-30.
 • Severin K., Voštice.
  Acta onomastica 41-42, 2000-2001, s. 143-183.
 • Severin K., Kolonizace Hřebečska.
  Archaeologia historica 28, 2003, s. 175-210.
 • Severin K. - Sviták Z., Přeseka.
  Archaeologia historica 28, 2003, s. 419-429.
 • Severin K., Typonyma Voštice v Josefském katastru.
  Acta onomastica 44, 2003, s. 53-123.
 • Severin K. - Semotanová E., recenze Radan Květ. Duše krajiny. Staré stezky v proměnnách věků.
  Český časopis historický 102, 2004, s. 140-146.
 • Severin K., Obrana Voštic.
  Acta onomastica 46, 2005, s. 215-217.
 • Severin K., Bazilika Panny Marie a její význam v dějinách Litomyšle.
  Archaeologia historica 31, 2006, s. 291-301.
 • Severin K., Litomyšl, Benátky a Čistá: hradiště a středověké cesty.
  Archaeologia historica 32, 2007, s. 269 - 282.
 • Horní Újezd u Litomyšle (edit M. Skřivánek), Horní Újezd 2010 – zde studie Severin K., Škola, s. 75 – 82; týž,Ochotnické divadlo, s. 86 – 88; Rosypal J. – Severin K., Kaple na Krásňovsi, s. 82 – 85.
 • Severin K., Středověká silnice přes Červený kopec v Brně. Brno v minulosti a dnes 23, 2010, s. 13 – 24.
 • Severin K., O starých cestách. (Recenze publikace Radan Květ, Atlas starých stezek a cest na území České republiky). Vlastivědný věstník moravský 64, 2012, s. 78 – 82.
 • Severin K., Recenze publikace Dušan Cendelín – Pavel Bolina – Dušan Adam: Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce v období ranného středověku. Archeologia historica 37/2, 2012, s. 813 – 820.
 • Severinová J. - Severin K., Refugium klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. In: Monumentorum Moraviae tutela - Památková péče na Moravě 19, 2017, s. 18 - 23.

Národopisné studie

 • Severin K., Malovaný nábytek v lidovém prostředí.
  Umění a řemesla 1978, č. 1, s. 45-48.
 • Severin K., Výrobce malovaného nábytku.
  Umění a řemesla 1978, č. 4, s. 23-29.
 • Severin K., Kutilství v lidovém prostředí.
  Umění a řemesla 1979, č. 2, s. 28-33.
 • Severin K., Kraslice - iluze a skutečnost.
  Národopisné aktuality 17, 1980, s. 76-79.
 • Severinová J., Řezbář Jan Mička.
  Umění a řemesla 1982, č. 4, s. 38-41.
 • Severin K., O lidových židlích.
  Umění a řemesla 1986, č. 1, s. 62-65.
 • Severin K., Statek v Trstěnici u Litomyšle z roku 1597.
  Archaeologia historica 12, 1987, s. 301-317.
 • Severin K., Mikulášské a masopustní obchůzky na Litomyšlsku.
  In: Obřadní obchůzky. Uherské Hradiště 1988, s. 81-107.
 • Pajer J. - Severin K., Hrnčíř Jiřík Pivoňka z České Třebové.
  In: Z minulosti Českotřebovska. Česká Třebová 1988, s. 4-18.
 • Severin K., Umění rozlišovat aneb proměna hodnot.
  In: Lidová kultura současnosti. Roztoky u Prahy 1988, s. 49-53.
 • Severin K., Autorský rukopis lidových výrobců z východních Čech.
  Národopisná revue 2, 1991, s. 86-90.
 • Severin K., Národopis Hřebečska.
  Národopisná revue 12, 2002, s. 16-26.
 • Pajer J. - Severin K., Džbán hrnčíře Jiříka Pivoňky z nálezu ve Vysokém Mýtě.
  Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, s. 653 - 656.
 • Martínková J. - Severin K., Poznámky z národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska.
  Pomezí Čech, Moravy a Slezska 9, 2008, s. 295 - 311.
 • Horní Újezd u Litomyšle (edit M. Skřivánek), Horní Újezd 2010 – zde studie Severin K., Stavební vývoj obce, s. 34 – 41; týž, Topografie obce, s. 50 – 62; týž, Sedláci, chalupníci a zahradníci, s. 63 – 66; týž, Pověsti, zkazky a pranostiky, s. 119 – 124; Rosypal F. – Severin K., Rychtáři, starostové a správa obce, s. 67 – 73.