BRNO - JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

restaurování interiéru auly
realizace 2004 - 2005
investor Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Palácová budova na Mozartově ulici byla postavena v letech 1907 - 1908 podle projektu vídeňského architekta Edmunta Schutta pro Obchodní a živnostenskou komoru. Cílem restaurátorského zásahu byla památková obnova štukové výzdoby stěn a stropu, dubového obkladu stěn, dveří včetně kování a položení nové podlahy z dubových vlysů.