BRNO - NOVÁ RADNICE

Nová radnice je situována do prostor původního kláštera dominikánů, který od 13. století prošel složitým stavebním vývojem. Dnešní podoba areálu pochází ze 17. a 18. století a je dílem architektů Martinelli, Wimpergera, Erny a Grimma.

restaurování portálů průčelí radnice
realizace 2001
investor Magistrát města Brna

Dva hlavní vstupní portály s figurálními balkónovými předprsněmi pocházející z barokní přestavby areálu, kterou v letech 1726 - 1729 podnikl Mořic Grimm. Portály byly poškozeny hloubkovou korozí, trhlinami, chybějící modelací a nevhodnými doplňky.

restaurování výzdoby refektáře
realizace 2001
investor Magistrát města Brna

Výzdoba stropu bývalého refektáře motivem rozvalin vznikla v 16. století.

  

restaurování slunečních hodin a portálů v 1. a 2. nádvoří
realizace 2002, 2003
investor Magistrát města Brna

Tři pole slunečních hodin prvního nádvoří jsou z roku 1728, k nim příslušné portály z let 1692 - 1694 a 1733. Portály z druhého nádvoří a portál z ulice Husovy byly na radnici přeneseny z asanovaných domů

restaurování kamenných prvků rajského dvora a křížové chodby
realizace 2002
investor Magistrát města Brna

Dnešní podoba tohoto prostoru pochází ze 14. a 15. století, některé prvky jsou ale starší. Předmětem restaurování byly všechny kamenné články areálu.