VALTICE - KOSTEL SV. AUGUSTINA
U BÝVALÉHO KLÁŠTERA MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

celková rehabilitace interiéru a vnějšího pláště kostela
realizace 2003 - 2005
investor Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha

Řád Milosrdných bratří přivedl do Valtic kníže Liechtenstein, kostel sv. Augustina byl založen v roce 1668. Fasáda kostela byla v na počátku devadesátých let 20.stol opravena, avšak práce byly provedeny nekvalitně a neodborně. Velké plochy uvolněných omítek musely být odstraněny a přeštukovány, fasáda byla nově natřena. Restaurována byla sochařská výzdoba exteriéru kostela, rozsáhlou opravou prošel rovněž jeho interiér.