BRNO - KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ NA STARÉM BRNĚ

restaurátorská obnova refektáře
realizace 2002
investor Konvent kláštera augustiniánů na Starém Brně

Původně barokní sál byl roku 1903 opatřen bohatou secesní štukovou výzdobou, kterou provedli Karel Novák a Josef V. Pekárek z Prahy. Podlaha byla celoplošně pokryta mramorovou mozaikou se stylizovaným vegetabilním ornamentem. Refektář představuje slohově zcela jedinečný secesní prostor.


restaurování malovaného stropu knihovny

realizace 2005
investor Opatství Staré Brno řádu sv. Augustina

Strop knihovny je zdoben iluzivní malbou klihovou temperou s květinovými motivy a erby opatů. Omítka byla přikotvena, trhliny zatmeleny, malba očištěna a retušována.