Charakteristika firmy

    Společnost S:LUKAS s. r. o. je rodinná firma specializovaná na restaurátorské a rekonstrukční práce při obnově historické architektury a uměleckých děl, která zahájila činnost v roce 1991 a od roku 1995 je zapsána v obchodním rejstříku.

Naše společnost je oprávněna ke stavební činnosti, můžeme proto uskutečnit veškeré související práce stavební povahy.

Ve spolupráci s fyzickými osobami, které jsou držiteli povolení MkČR k restaurování památek, zajišťujeme komplexní dodávky veškerých restaurátorských a uměleckořemeslných prací, potřebných pro obnovu historických staveb včetně jejich interiérů.

Zabýváme se rovněž restaurováním solitérních objektů jako jsou sochy, kašny, kříže, závěsné obrazy, historický nábytek apod. Provádíme stavebněhistorické a restaurátorské průzkumy staveb a poskytujeme investorům poradenské služby.