BRNO - KOSTEL SV. MICHALA

Dnešní podobu získal původní klášterní kostel řádu dominikánů při radikální přestavbě, provedené v druhé polovině 17. století stavitelem Janem Křtitelem Ernou.

restaurování soch na rampě kostela
realizace 1995
investor Řád dominikánů

V letech 1736-1737 byla na terasu kostela umístěna galerie barokních plastik Josefa Winterhaltera, Ondřeje Zahnera a Jana Adama Nessmanna. Při restaurátorském zásahu byly sochy očištěny, zpevněny a doplněny.

restaurování soch na průčelí kostela
realizace 1998
investor Duchovní správa při kostele sv. Michala

Sochy sv. Hyacinta, sv. Tomáše, sv. Dominika a sv. Vincence z Ferrary na průčelí kostela vytesal r. 1728 Antonín Riga.

památková obnova vstupních dveří
realizace 2002
investor Duchovní správa při kostele sv. Michala

Po odstranění druhotných nátěrů a repasi kování byly poškozené části vydřeveny, chybějící řezbované prvky doplněny a byla provedena nová povrchová úprava.