BRNO, KOSTEL SV. LEOPOLDA A KLÁŠTER MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

Řád Milosrdných bratří přišel do Brna v roce 1747 ze Španělska. Projekt kostela sv. Leopolda, konventu a nemocnice je dílem Františka Antonína Grimma a stavba proběhla v letech 1749-1772.

restaurování soch na průčelí kostela sv. Leopolda a před vstupem do chrámu
realizace 1998
investor Konvent kláštera Milosrdných bratří v Brně

Sochy Ecce homo od J. Ch. Pröbstela z r. 1722, Pieta Ondřeje Schweigela z r. 1799 a sv. Jana Nepomucký z 3. čtvrt. 18. století byly v minulosti ke kostelu přeneseny z tzv. Dlouhého mostu přes Svratku. Další socha sv. Jana z Boha z r. 1741 je patrně dílem J. A. Nesmanna, sochy sv. Leopolda a sv. Václava na průčelí chrámu nejsou autorsky určeny. Restaurování souboru plastik spočívalo v jejich očištění, zpevnění a doplnění poškozených míst.

restaurování freskové výzdoby lékárny
a dobového mobiliáře
realizace 1997-1998
investor Konvent kláštera Milosrdných bratří v Brně

Výzdoba stropu lékárny je dílem Johanna Zimbala z r. 1754. Při restaurování fresky byl současně obnoven dobový mobiliář včetně jeho původní barevnosti.

restaurování freskové výzdoby presbytáře
kostela sv. Leopolda
realizace 1999
investor Konvent kláštera Milosrdných bratří v Brně

Nástropní freska v kostele je dílem Josefa Sterna z roku 1771. Restaurátorským zásahem byly fresky na klenbě presbytáře a vítězného oblouku očištěny, zpevněny a byla provedena lokální retuš poškozených míst.

restaurování oltáře bývalého špitálu
realizace 2000
investor Konvent kláštera Milosrdných bratří v Brně

Barokní sousoší Kalvárie z 2. pol. 18. století dosud není autorsky určeno. Při restaurování byla provedena celková obnova silně poškozené památky.

výmalba lodi kostela sv. Leopolda
realizace 2001
investor Konvent kláštera Milosrdných bratří v Brně

Při výmalbě kostela byla provedena rekonstrukce původní barevnosti interiéru.