BRNO - KOSTEL SV. JAKUBA

celková obnova vnějšího pláště
realizace 1995-1998
investor Římskokatolická farnost u sv. Jakuba

Farní kostel sv. Jakuba je doložen již r. 1228, jeho dnešní podoba se postupně vytvářela v 15. - 16. století. Poslední oprava vnějšího pláště kostela se uskutečnila koncem 19. století. Při restaurátorském zásahu byly ošetřeny všechny kamenné prvky fasády, zejména fiály a kytky na vrcholech opěrných pilířů, které byly v havarijním stavu. Současně byly provedeny omítky vnějších stěn, restaurována vrata, zádveří a kovaná vstupní mříž, postupně je vyměňováno dožilé zasklení oken. Součástí památkové obnovy bylo rovněž restaurování vnějšího pláště sakristie včetně vitráží a také tzv. Pilgramovy kaple, která je nejstarší částí kostela.

005m.jpg