BRNO - KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

restaurování sochařské výzdoby na průčelí kostela
realizace 1999
investor Římskokatolická farnost

Secesní kostel byl postaven v letech 1910 - 1913 podle projektu architekta Franze Holika, sochařská výzdoba je z umělého kamene. Restaurovány byly reliéf Zvěstování Panny Marie a andělé na nároží, před kostel byly osazeny litinové patníky s řetězy.