BRNO - STARÁ RADNICE

arkády a akýř v nádvoří radnice
realizace 2002 - 2004
investor Město Brno

Restaurovány byly kamenné části renesanční arkády včetně polychromovaných erbů, na vnitřní stěně arkýře jsou torzálně zachované kresby a nápisy rudkou ze 16. století.