PRACE, OKR. BRNO VENKOV - MOHYLA MÍRU

restaurování sochařské výzdoby portálu, oltáře a výmalby interiéru
realizace 1992-1993, 1999, 2006
investor Muzeum Brněnska

Památník bitvy tří císařů r. 1805 byl zbudován v letech 1910-1911 podle projektu architekta Josefa Fanty, který také navrhl vnitřní výzdobu interiéru, z té se ale zachovaly pouze fragmenty. Podle původních výkresů autora a dochovalých zbytků výzdoby byla provedena celková rekonstrukce původního interiéru, která spočívá v kombinaci techniky sgrafita a malovaného ornamentu.

Alegorické postavy plačící matky a mladé dívky ve vstupním portálu jsou dílem sochaře Čeňka Vosmínka. Plastiky byly odborně očištěny a konzervovány, repasována byla kovaná mříž s dveřmi a obnovena byla zlacená výzdoba.

Mozaiková výzdoba oltáře byla realizována brněnskou dílnou E. Škardy. Při restaurování byla očištěna, částečně přeložena a byly doplněny chybějící části, obnoveno bylo pozlacení mensy.

Restaurovány byly také sochy štítonošů, nápisové desky a koše na řecký oheň.