RAJHRAD - KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

restaurování portálu, soch a váz na průčelí kostela
realizace 1994
investor Římskokatolická farnost

Stavba nynějšího kostela proběhla v letech 1722-1793 podle projektu Jana Blažeje Santiniho, sochařskou výzdobu interiéru chrámu prováděl Ignác Lengelacher. Autorství vstupního portálu, soch sv. Cyrila a sv. Metoděje a váz na římse chrámu, které byly restaurovány, však není zjištěno. Cílem restaurování byla celková obnova těchto památek.