BRNO - ALEGORICKÉ PLASTIKY OBCHODU A TOLERANCE V PARKU LUŽÁNKY

 

realizace 2004 - 2005
investor Veřejná zeleň města Brna.

     Monumentální bronzové plastiky A. Břeňka z roku 1892 pocházejí z pomníku Josefa II., který stál na dnešním Moravském náměstí. Po odstranění pomníku po roce 1918 byly obě sochy přemístěny do Denisových sadů. Cílem restaurátorských prací byla revize vnitřního prostoru plastik, oprava drobných poškození povrchu, doplnění chybějících částí, odstranění nežádoucí koroze a provedení ušlechtilé patiny. Po ukončení restaurování byly plastiky umístěny do parku Lužánky.