ADAMOV - KOSTEL SV. BARBORY

Kostel sv. Barbory je novogotická stavba z roku 1857.adamov1.jpg

Restaurování Světelského oltáře
Realizace 2006 - 2007
Investor Římskokatolický farní úřad v Adamově
 
Oltář Nanebevzetí Panny Marie pochází z dolnorauského kláštera v Zwettlu, proto se nazývá Světelský. Vznikl v letech 1516 - 1525 a původně byl umístěný jako hlavní oltář kostela cisterciáckého kláštera. Od roku 1857 slouží jako boční oltář v kostele sv. Barbory v Adamově. Na našem území jde o zcela výjimečné dílo, nepolychromované oltáře jsou totiž příznačné pro území Rakouska a jižního Německa. Mezi pozdně gotickými oltáři střední Evropy patří z hlediska výtvarného k dílům zcela mimořádně umělecké hodnoty. Oltář je zhotoven z lipového dřeva a byl těžce nanaden červotočem. Před restaurováním byl v havarijním stavu.
Restaurátorská obnova výmalby interiéru kostela
Realizace 2007
Investor Římskokatolický farní úřad v Adamově
 
V souvislosti s restaurováním Světelského oltáře byla provedena rovněž rekonstrukce původní výmalby chrámu..