Bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli

Kartuziánský klášter zrušil císař Josef II. v roce 1782, od šedesátých let 20. století je využíván Vysokým učením technickým v Brně, dnes je zde umístěna Fakulta informatiky VUT.

Restaurování klenby bývalého refektáře
Realizace 2007
Investor Vysoké učení technické Brno

Autorem štukové výzdoby křížové klenby refektáře ze začátku 18. století je G. A. Cortellini, původní malovaná výzdoba zrcadel se nedochovala. Na hladkých plochách klenby se uplatňují postavy puttů s vegetabilními motivy. Barevnost výzdoby stropu byla rekonstruována podle nalezených fragmentů polychromie.

Restaurování portálu kláštera
Realizace 2007
Investor Vysoké učení technické Brno

Vstupní portál kláštera je zhotoven z nedvědického mramoru a pochází z doby po roce 1688. Při restaurování byl kámen očištěn mikrotryskáním, zpevněn a byla provedena revize doplňků z dřívějších oprav.