MIKULOV - DIETRICHSTEINSKÁ HROBKA

komplexní obnova hrobky
realizace od r. 1993
investor Městský úřad v Mikulově

V prostoru dnešního nádvoří hrobky založil v roce 1624 kardinál František z Dietrichsteina nejstarší a nejvýznamnější loretánskou kapli na Moravě. Stala se oblíbeným poutním místem, proto v letech 1640 - 1656 Maximilián II. z Dietrichsteina vybudoval kolem lorety kostel sv. Anny. Mezi lety 1701 - 1706 proběhla podle projektu Jana Bernarda Fischera z Erlachu přestavba kostela a vzniklo dvouvěžové průčelí. V roce 1784 byl kostel včetně lorety zničen požárem, nebyl obnoven a zůstal v troskách. V letech 1845 - 1852 František z Dietrichsteina podle projektu vídeňského architekta Jindřicha Kocha přestavěj ruinu na rodovou hrobku. Místo hlavní lodi vzniklo nádvoří, v bočních lodích byly uloženy rakve a z presbytáře se stala kaple. Památková obnova téměř padesát let nepřístupné stavby, která byla z větší části v havarijním stavu, byla zahájena v roce 1993. 

Průčelí hrobky

Na průčelí hrobky byl restaurován reliéf sv. Anny s aliančním znakem, dílo Mathiase Rotha, a sochy Krista a andělů na balustrádě od Josefa Kässmanna, včetně všech architektonických prvků. Obnovena byla také kovem opláštěná vrata.

Věže hrobky

Věže hrobky byly postaveny v letech 1701-1706 podle projektu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, v letech 1845-1852 byly původní barokní báně nahrazeny nynějším zastřešením. Kamenné prvky věží byly v době zahájení oprav značně destruovány. Nejhůře poškozené části proto musely být nahrazeny replikami sekanými nebo výdusky z umělého kamene, podstatnou část výzdoby se ale podařilo zachránit. Současně byly restaurovány sochy sv. Zacharyáše a sv. Jáchyma od Antonína Rigy.

Štuková výzdoba průjezdu

Štukovou výzdobu původní předsíně při vstupu do kostela zhotovil v letech 1701-1706 G. A.Corbellini.

Štuková výzdoba lunety

Štuková výzdoba stropu lunety - pravděpodobně původního kůru kostela z let 1640-1656 - je patrně z větší části dílem Giovanni Tencalla, byla ale doplněna při přestavbě kostela v letech 1701-1706.

Fasády vnitřního nádvoří

Bohatě profilovaná a bosovaná fasáda nádvoří pochází z opravy v letech 1845-1852 a při rekonstrukci byla nahrazena novými omítkami, přesně kopírujícími původní provedení. Současně byly restaurovány všechny kamenné prvky fasády, obnoven zničený kříž a zlacený nápis na štítu kaple. Do středu nádvoří byla umístěna socha Františka z Dietrichsteinu od pražského sochaře Emanuela Maxe z roku 1853, provedená z kararského mramoru.

Kaple hrobky

Interiér kaple zdobí štuková výzdoba z let 1640-1656, 1701-1706 a 1845-1852, která se vzájemně prolíná. Kříž s dvojicí andělů na oltáři je prací Franze Bauera, od Vincence Pilze jsou sochy sv. Anny a sv. Leopolda. Původní dožilá a zničená okna z malovaného skla byla nahrazena replikami. Restaurovány byly také lavice, oltář, závěsný lustr a varhany Franze Deutschmanna z Vídně.

Náchodská kaple

Náchodská kaple je nejstarší a nejlépe dochovalou částí kostela z let 1640-1656. Její štuková výzdoba je dílem Giovanni Tencalla

Severní a jižní krypta

V původních bočních lodích kostela, nyní kryptách, byly obnoveny vlhkostí zničené omítky, osazeny repliky původních oken a restaurovány katafalky rakví.