MIKULOV - KAŠNA SE SOCHOU POMONY

restaurování figurální výzdoby a obnova nádrže kašny
realizace 1996-1997
investor Městský úřad v Mikulově

Socha a sokl s maskarony, dílo neznámého sochaře z přelomu 17. a 18. století, byly restaurovány, nádrž byla vyspravena vnitřní izolační vrstvou, v kašně byl obnoven systém cirkulace vody.