BRNO - KŘÍŽ V TYRŠOVĚ SADU

celková obnova
realizace 2000
investor Veřejná zeleň města Brna

Původně hlavní kříž zrušeného hřbitova z r. 1848 byl značně zkorodován, pískovcový sokl byl poškozen mechanicky i destrukcí kamene. Při opravě byla provedena celková repase soklu a litinového kříže včetně pozlacení korpusu.