BRNO - LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

restaurování freskové výzdoby
realizace 1994
investor Muzeum města Brna

Letohrádek nechal postavit koncem 18. století generál Ant. Mitrovský. Jeho architektura včetně výzdoby interiéru je ojedinělou ukázkou luisézního rokoka. Uvolněná a popraskaná omítka byla zajištěna, spáry přetmeleny a fresková výzdoba zrestaurována.