KROMĚŘÍŽ - ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

restaurování štukové výzdoby auly
realizace 2000
investor Arcibiskupské gymnázium

Přestavbu starší budovy semináře provedl v letech 1910-1914 Antonín Zajíček. Z této doby je slavnostní sál auly s decentním štukovým dekorem a zlacenými detaily. Po sejmutí nevhodných přemaleb byla provedena celková obnova výzdoby.