IVANČICE - MOROVÝ SLOUP

celková památková obnova
realizace 1992-2000
investor Městský úřad v Ivančicích

Sloup z roku 1726 se sochami Štěpána Pagana byl před zahájením restaurátorských prací tak silně poškozen, že se uvažovalo o jeho rekonstrukci formou celkové kopie. Nově použitými technologiemi se ale podařilo zachránit a obnovit architekturu sloupu včetně soch Madony a sv. Floriána. Replikami sekaným z kamene musely být nahrazeny skulptury světců Jana Nepomuckého, Rocha, Barbory, Šebestiána a Karla Boromejského. Reliéfy sv. Rozálie a Agáty byly rekonstruovány.