BRNO - VOJENSKÁ NEMOCNICE

Vojenská nemocnice je umístěna v areálu bývalého premonstráského kláštera, založeného v roce 1209 a zrušeného v roce 1784, jeho nynější podoba pochází z barokní přestavby v druhé pol. 17. stol. 

restaurování románského kostela sv. Kunhuty
realizace 2002
investor Vojenská nemocnice v Brně

Zábrdovický klášter založil roku 1209 Lev z Klobouk a kostel sv. Kunhuty zpočátku sloužil jako klášterní chrám. Jeho dnešní podoba je výsledkem mnoha stavebních úprav, to se projevilo na stavu dochování románského zdiva a kamenických článků (viz foto před restaurováním). Cílem památkové obnovy proto bylo nejen restaurování nejstarších částí kostela, ale také sjednocení různorodých doplňků k jednotnému výrazu. Podařilo se to při respektování všech románských prvků pomocí strukturálních tónovaných omítek, vrstvených ve vazbě na původní vápencové řádkové zdivo. Kostel sv. Kunhuty je nejstarší nadzemní stavbou na území města Brna.

restaurování portálu a okenních mříží
realizace 2000
investor Vojenská nemocnice v Brně

Restaurovány byly košové okenní mříže a portál konventu, do kterého byla osazena replika barokních vrat.