BRNO - SCHRATTENBACHŮV PALÁC, KOBLIŽNÁ 4

restaurování portálu
realizace 2000
investor Město Brno

Nynější podoba paláce vznikla v letech 1725-1739 přestavěním starších domů, které provedl Mořic Grimm pro olomouckého biskupa Schrattenbacha. Do tohoto slohového období se hlásí portál budovy.

restaurování sochy Panny Marie na průčelí paláce
realizace 2000
investor Město Brno

Průzkumem sochy Panny Marie na průčelí paláce byly zjištěny pozůstatky původní barokní polychromie, která byla obnovena.

restaurování štukových a malovaných stropů
realizace 2000
investor Město Brno

Při restaurátorském zásahu byla zajištěna a obnovena barokní výzdoba stropů pěti sálů v prvním podlaží paláce.