BRNO - SLOUP SE SOCHOU PANNY MARIE NA MENDLOVĚ NÁMĚSTÍ

restaurování plastiky, sloupu a schodů,
osazení nového zábradlí
realizace 2000
investor Město Brno - ÚMČ Brno střed

Mariánský sloup z r. 1680 byl v minulosti ke klášteru přenesen z nároží ulice Křížové a Rybářské. Restaurátorský zásah měl za úkol očistit objekt a doplnit poškozená místa. Součástí prací bylo osazení nového ochranného zábradlí.