STRÁŽNICE - SOUBOR BAROKNÍCH OBRAZŮ

restaurátorská obnova
realizace 1997-2002
investor Ústav lidové kultury

     V ÚLK ve Strážnici je rozsáhlá sbírka obrazů z galerie bývalých majitelů zámku a panství hrabat Magnisů. K nejvýznamnějším dílům patří zátiší s hudebními nástroji pravděpodobně od Bartolomea Bettera a soubor portrétů příslušníků rodu.