SVITAVY - MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE

restaurování obrazů
realizace 2001
investor Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Pro galerijní účely byl restaurován soubor obrazů svitavského malíře Johanna Dittmanna z let 1832 - 1836.