BRNO - KOBLIŽNÁ 2

transfér gotických fresek
realizace 1993
investor Stavba k.s.

Při stavební rekonstrukci palácové budovy byly v zásypu kleneb pod úrovní podlah nalezeny gotické fresky původní figurální a heraldické výzdoby středověkého domu. Fragmenty fresek byly sejmuty, zajištěny a restaurovány.