VELEHRAD - SLOVANSKÝ SÁL V AREÁLU JEZUITSKÉHO KLÁŠTERA

Realizace 2006 - 2008
Investor Arcibiskupství olomoucké

Slovanský sál o plošné výměře 300 m² je situován v jižní části klášterního areálu a byl postaven na konci 19. století. V letech před první světovou válkou se zde konaly sjezdy slovanských teologů z celého světa. Slovanskou vzájemnost dokumentuje výzdoba stěn a stropu sálu, provedená technikou olejové malby z volné ruky kombinované s malbou šablonovou. Na vedutě chrámu sv. Petra v Římě je signatura L. Žurka a v liště vpravo od veduty Vyšehradu F. Svobody. Výmalba byla odkryta stavební firmou v silně poškozeném stavu, při restaurování musely být provedeny rozsáhlé rekonstrukce ornamentální výzdoby stěn.